Πολιτική απορρήτου

Τελευταια αναθεωρηση: 09/03/2022

Εμείς, η εταιρία «ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΪΖΗ – ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ» και διακριτικό τίτλο «ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ», η οποία εδρεύει στην Μυτιλήνη, Ελλάδα επί της οδού Λεσβώνακτος 14 (εφεξής «εμείς» ή «η Εταιρία») είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας και της χρήσης των λοιπών υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και χρηστών των υπηρεσιών μας και υποχρεούμαστε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο για την σχετιζόμενη επεξεργασία αυτών των δεδομένων σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Αν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα, θα αναρτάμε το νέο κείμενο στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679) και των σχετικών ελληνικών νόμων για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών.

1. Έχει εφαρμογή σε εμένα;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με υπηρεσίες και χαρακτηριστικά που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας lefkoharti.gr, καθώς και με την αγορά εισιτηρίων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του πολυχώρου τέχνης «Λευκό Χαρτί» διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου events.onassis.org ή του lefkoharti.gr (εφεξής «οι Υπηρεσίες»).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία που κάνει η Εταιρία μπορείτε να απευθυνθείτε στις σχετικές δηλώσεις απορρήτου που διατίθενται μαζί με κάθε ειδική ανακοίνωση.

Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αν είστε κάτω των 15 ετών.

2. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α. Όταν αγοράζετε εισιτήριο για τις εκδηλώσεις του «Λευκό Χαρτί» ή ανοίγετε έναν λογαριασμό:

 • Βασικές πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός λογαριασμού)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)
 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν την αγορά του εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας μας (όπως ιστορικό παραγγελιών, τύπος εισιτηρίου, τόπος συναλλαγής της αγοράς του εισιτηρίου)
 • Στοιχεία πληρωμών για την αγορά του εισιτηρίου (όπως στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας)
 • Καταγραφή της συναλλαγής που γίνεται για την αγορά εισιτηρίου μέσω τηλεφώνου

Β. Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μας (newsletters)

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)
 • Προαιρετικά στοιχεία για να λαμβάνετε προσωποποιημένες ενημερώσεις (όπως ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, επάγγελμα, προτιμήσεις σε είδος τέχνης αναφορικά με εκδηλώσεις μας όπως χορός, θέατρο, ταινίες)

Γ. Όταν κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών και υπηρεσιών μέσω του lefkoharti.gr

 • Στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως μας παρέχετε – αναφορικά με μια υποτροφία, χορηγία, θέση εργασίας, έκφραση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικές/πολιτιστικές δράσεις ή όποιο άλλο αίτημα ή ερώτημα – μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Εταιρίας που διατίθεται στο lefkoharti.gr για τέτοια επικοινωνία.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης αυτόματα τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, την ονομασία τομέα της ιστοσελίδας από την οποία έγινε η σύνδεση, τοποθεσία και άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από την χρήση των cookies της ιστοσελίδας μας (όπως τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (“IP”), περιεχόμενο ιστού που ανοίχθηκε κ.α.) Για περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά σχετικά με τη χρήση των Cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να απευνθείτε στην πολιτική μας για τα Cookies.

Δ. Όταν γίνεται αναφορά στο lefkoharti.gr ή στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας μας σε εσάς ως καλλιτεχνικού δημιουργού, νικητή βραβείου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/τομέας εξειδίκευσης)
 • Βασικές βιογραφικές πληροφορίες και επαγγελματική πορεία
 • Φωτογραφία
 • Τυχόν βραβεύσεις, αναγνωρίσεις που έχετε λάβει ή παραγωγές στις οποίες έχετε συμμετάσχει

3. Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας και αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις και σκοπούς:

1. Σύμβαση

Για να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες και ειδικότερα προκειμένου να μπορέσετε να καταχωρηθείτε ως δικαιούχος λογαριασμού ή ως Φίλος του «Λευκό Χαρτί» ή για να αγοράσετε εισιτήριο για κάποια εκδήλωση είτε διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούμε επί τη βάση της συμβατικής σχέσης μας δυνάμει της οποίας θα σας δοθεί πρόσβαση και θα κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, και εμείς θα ανταποκριθούμε σε κάποιο σχετικό αίτημα που μπορεί να έχετε. Επιπλέον, βασιζόμενοι στην εκάστοτε σύμβαση συνεργασίας μεταξύ μας (όπως για καλλιτεχνικές παραγωγές, υποτροφίες, χορηγίες, βραβεύσεις κ.α.) θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να τηρήσουμε αυτή την συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης περιορισμένων πληροφοριών για εσάς στο lefkoharti.gr ή σε κάποιο ψηφιακό κανάλι μας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που μας υποβάλλετε το βιογραφικό σας και σχετικές επαγγελματικές πληροφορίες που σας αφορούν, θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας περί προσλήψεων. Εφόσον επιλεγείτε για κάποια επαγγελματική θέση, θα διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης όπως κάνουμε με τα μέλη του προσωπικού μας.

2. Έννομο Συμφέρον

Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων που αγοράζουν εισιτήρια ή όσων αποτελούν στενά συνδεδεμένες επαφές της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων) προκειμένου να τους ενημερώσουμε για σχετικά νέα και εκδηλώσεις μας στα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των συναλλαγών καθώς και την ορθή λειτουργία αυτών, την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας αλλά και την προστασία της συνέχειας της επιχείρησής μας. Αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να βελτιώνουμε και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας, με το να επικοινωνούμε με εσάς για την διενέργεια ερευνών και για να λάβουμε την ανατροφοδότησή σας για τις δράσεις και παραστάσεις μας.

3. Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να μας κοινοποιήσετε κάποια κατάσταση που αφορά την υγεία σας όπως αλλεργία, ειδική ανάγκη κ.α., προκειμένου να λάβετε μέρος σε κάποια πολιτιστική/εκπαιδευτική δραστηριότητα, θα σας ζητήσουμε την ρητή συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ) για αυτό. Θα μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση επικοινωνώντας μαζί μας.

Εφόσον είστε απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας ή ακόλουθος (follower) κοινωνικών δικτύων μας και δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία θα μας έχετε δώσει επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα ή ενεργοποιώντας την σχετική εφαρμογή του κοινωνικού μέσου αντίστοιχα, θα μπορούμε να σας καταχωρήσουμε στην λίστα μας με τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων, εφόσον το επιθυμείτε. Θα διατηρούμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προφίλ κοινωνικού μέσου) προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες για επικείμενες εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες μπορεί να έχετε ενδιαφέρον. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση οποτεδήποτε επιλέγοντας το πεδίο «απεγγραφή» (“unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας που θα λαμβάνετε ή με την απενεργοποίηση του σχετικού χαρακτηριστικού στο κοινωνικό μέσο αντίστοιχα.

Δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσης σας και αναλόγως της επιλογής των cookies που θα κάνετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, να αναλύσουμε την χρήση αυτής και να επιδιώξουμε διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες λεπτομερώς αναφορικά με την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας στην Πολιτική cookies (hyperlink).

4. Πόσο διάστημα τηρούμε τις πληροφορίες σας;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς ή για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας παρείχατε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε σχέση με εμάς θα διατηρηθεί έως ότου υποβάλετε αίτημα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από εμάς να τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας).

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και πώς διασφαλίζουμε αυτή την πρόσβαση;

Όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα τηρούνται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και πραγματοποιούμε συναλλαγές, όπως:

 • Πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών ιστότοπου και εταιρίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων
 • Πάροχοι προωθήσεως των Υπηρεσιών, εταιρίες ερευνών, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ πλατφόρμας όπως οι SendGrid, Campaign Monitor, WuFoo, και JotForm. Οι εν λόγω εταιρίες θα διαβιβάζουν τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και ειδικότερα στις ΗΠΑ. Ισχύουν διεθνείς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων Συμβατικών Όρων.
 • Ticketmaster, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών εισιτηρίων
 • Συν-διοργανωτές εκπαιδευτικών/πολιτιστικών προγραμμάτων
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι ειδικοί της αγοράς
 • Άλλες εταιρίες συνεργάτες του «Λευκό Χαρτί»
 • Πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακής πλατφόρμας, όπως το Google, το Facebook, το Twitter, όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες τους ή τις ενσωματωμένες υπηρεσίες του. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός ΕΕ / ΕΟΧ από αυτές τις εταιρείες και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Ισχύουν διεθνείς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων Συμβατικών Όρων.
 • Κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή και γενικά κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση η Εταιρία είναι υποχρεωμένη ή έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει τέτοια στοιχεία.

Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookie (hyperlink) για την πλήρη λίστα όλων των εταιριών που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που συλλέγονται μέσω cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για είμαστε πάντα ενήμεροι σε σχέση με ψηφιακούς μετασχηματισμούς και να υιοθετούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που να διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την προστασία της αξιοπιστίας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας κάθε πληροφορίας που διαβιβάζεται μέσω αυτού του καναλιού. Ωστόσο, σας προτείνουμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας που αναφέρονται σε θέματα για τα οποία δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, όπως τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεστε στην ιστοσελίδα και την χρησιμοποιείτε.

6. Τι δικαιώματα έχετε;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που τηρούμε και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ημιτελών δεδομένων που διατηρούμε σε σχέση με εσάς
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, τα οποία δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να τηρούμε
 • Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ήτοι να ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, εύκολα αναγνώσιμη μορφή (π.χ. σε USB)
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε την προηγούμενη δοθείσα συναίνεσή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

7. Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@lefkoharti.gr

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr

8. Οδηγίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την υλοποίηση εκδηλώσεων/εργαστηρίων του Βιωματικού Πολυχώρου Τέχνης «Λευκό Χαρτί»

Το Λευκό Χαρτί  διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις που για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής, προβαίνει στην λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Ενδεχομένως να γίνεται παράλληλα και online μετάδοση μιας εκδήλωσης. Για αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Λευκό Χαρτί και που μπορεί να συμβαίνουν τόσο εντός του χώρου του ή και εκτός αυτού, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για φωτογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις που προβαίνουν ιδιωτικά για  λογαριασμό τους τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στον χώρο των εκδηλώσεων, το Λευκό Χαρτί δεν έχει καμία σχέση και επομένως για αυτές τις επεξεργασίες δεν φέρει καμία ευθύνη.

Για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – GDPR και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019) θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις όπως:
1. Ενημέρωση των   φυσικών προσώπων    για τις πρωτοβουλίες αυτές, πριν από τη λήψη
φωτογραφιών ή βίντεο.
2. Λήψη  συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων για χρήση του υλικού για κάθε άλλο σκοπό,
πέρα αυτού της απλής φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης.
3. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων στα προσωπικά τους δεδομένα.
4. Ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων.

Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων
O  GDPR  απαιτεί πριν την λήψη προσωπικών δεδομένων, το φυσικό πρόσωπο να γνωρίζει και να καταλαβαίνει για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αρχή της διαφάνειας).

Η ενημέρωση των φυσικών προσώπων μπορεί να γίνει, εφόσον υπάρχει τέτοια οργάνωση, σε τρεις φάσεις: 

 1. Στην  πρόσκληση  για  την  εκδήλωση  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ότι  θα  υπάρχει φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση.
 2. Έξω από τις εισόδους της αίθουσας  που γίνεται η εκδήλωση αναρτάται ευδιάκριτη (Α3)  ενημέρωση που αναφέρει ότι θα υπάρξει φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση.
 3. Ο  πρώτος  ομιλητής  να  αναφέρει  ότι  εντός  της  αίθουσας  πραγματοποιείται  φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση και  να  αναφέρει  τουλάχιστον  ότι  υπάρχει  η  σχετική ενημέρωση στις εισόδους.

Ενδεικτικά το κείμενο της πρόσκλησης μπορεί συνοπτικά να αναφέρει (ανάλογα με την περίπτωση) : «Στο  πλαίσιο  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων  (2016/679/ΕΕ)  και  της Εθνικής νομοθεσίας (Ν.  4624/2019),  σας  ενημερώνουμε  ότι  η  εκδήλωση  του (Τμήματος/έργου/προγράμματος/ομάδας/….) θα (ενδέχεται να)  βιντεοσκοπείται και θα (ενδέχεται να  λαμβάνονται φωτογραφίες για το αρχείο του (Τμήματος/έργου/προγράμματος/ομάδας/….)  και για λόγους  προβολής της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας».

Η είσοδος του φυσικού προσώπου στους χώρους της εκδήλωσης, αφού πρώτα ενημερωθεί, όπως εξασφαλίζεται  και από τις παραπάνω ενέργειες, λαμβάνεται ως συγκατάθεσή  του, και επομένως αιτιολογείται η πρώτη καταγραφή. Φυσικά ο καθένας μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει σχετική προστασία (στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του υποκειμένου για  ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και στο
νόμο 4624/2019). Για όποια άλλη επεξεργασία των φωτογραφιών και του βίντεο απαιτείται πρόσθετη συγκατάθεση όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

Το κείμενο της ενημέρωσης στις εισόδους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

Συγκατάθεση φυσικών προσώπων

Εάν η πρόθεση του Λευκό Χαρτί είναι να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό/βίντεο υλικό πέρα της απλής καταγραφής,  τότε  θα  πρέπει  να  ζητήσει  για  κάθε  άλλο διακριτό σκοπό  χρήσης  του  (  π.χ. δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένα μέσα) την αντίστοιχη συγκατάθεση. 

Το σχετικό πρότυπο έντυπο της συγκατάθεσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

Τα θέματα που σχετίζονται με την συγκατάθεση και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι:

 • Η διαχείριση των συγκαταθέσεων
 • Η  διάκριση των φυσικών προσώπων που δεν έδωσαν συγκατάθεση από τους υπόλοιπους.

Η συλλογή των συγκαταθέσεων από μόνη της είναι επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο συνήθης τρόπος είναι η έντυπη συλλογή τους  και θα πρέπει αυτές να διατηρηθούν ώστε όταν ένα φυσικό πρόσωπο ζητήσει την άρση της  αυτή να είναι εφικτή. Ο χρόνος διατήρησής τους θα πρέπει

να περιλαμβάνεται στην ενημέρωση. Αν στις εικόνες (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται εμφανίζονται παιδιά (κάτω των  15), θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση των γονιών σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εικόνες για άλλο σκοπό.

Είναι προφανές ότι σε μια μαζική εκδήλωση δεν είναι εύκολη η λήψη συγκατάθεσης και δεν είναι σκόπιμο να λαμβάνονται εικόνες (φωτογραφίες, βίντεο) που να αποτυπώνονται λεπτομέρειες από το  γενικό κοινό που παρακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να  λαμβάνονται γενικά πλάνα εικόνων  που  δεν  διακρίνονται  προσωπικά  χαρακτηριστικά  (τεχνική  ανωνυμοποίησης) όπως περιγράφεται στην συνέχεια. Η  συγκατάθεση δύναται να περιορίζεται σε ένα ελάχιστο πλήθος φυσικών προσώπων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εκδήλωση (π.χ. στους ομιλητές).

Σε περίπτωση που ζητείται συγκατάθεση, θα πρέπει να οργανώνονται τεχνικές διαχωρισμού των φυσικών  προσώπων ώστε  οι  φωτογράφοι  ή  οι  βιντεολήπτες  να  μπορούν  να  διακρίνουν  τις περιπτώσεις. Τέτοιες τεχνικές ενδεικτικά μπορεί να βασίζονται σε ιδέες όπως:

 • Την τοποθέτηση όσων έδωσαν συγκατάθεση σε συγκεκριμένες θέσεις στον χώρο
 • Τον διακριτό χρωματισμό των καρτελών/κορδονιών των μελών που συμμετέχουν επώνυμα.

Δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων

Από τη στιγμή που το Λευκό Χαρτί συλλέγει προσωπικά δεδομένα, πέραν των μέτρων προστασίας, οφείλει να παρέχει τα ανάλογα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα που προβλέπονται από τον GDPR και τον εφαρμοστικό νόμο.

Το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται, με την ανάρτηση στις εισόδους, ότι μπορεί να απευθυνθεί για τα προσωπικά του δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@lefkoharti.gr. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει και όποιο αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων του. Επιπλέον,  μέσω της γενικής ενημέρωσης που έχει αναρτηθεί, το φυσικό πρόσωπο προτρέπεται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του

Λευκό Χαρτί  (https://www.lefkoharti.gr/privacy-policy) στην οποία  έχει αναρτηθεί η γενική ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και η αίτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων του.

Το πρώτο δικαίωμα στην περίπτωση της συγκατάθεσης, είναι η δυνατότητα  του φυσικού προσώπου να αποσύρει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτή. Έτσι, δεν μπορεί π.χ. να αρθεί μια  δημοσιοποίηση σε ένα περιοδικό, όμως θα πρέπει να ζητηθεί από τους υπεύθυνους η απόσυρση της ανάρτησης  από τα web  sites  που ζητά το φυσικό πρόσωπο στα οποία αναρτήθηκαν  φωτογραφίες και βίντεο. Σε περίπτωση ολικής άρσης θα πρέπει να καταστραφεί και το έντυπο της συγκατάθεσης.

Τα άλλα δικαιώματα που τυχόν θα αιτηθεί το φυσικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστούν από κοινού και κατά περίπτωση με τον DPO. 

Ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Πολλές φορές είναι επιθυμητό να λαμβάνονται γενικά πλάνα μιας εκδήλωσης π.χ.  για λόγους τεκμηρίωσης των δράσεων των έργων/προγραμμάτων, προβολής κ.λπ.  χωρίς να είναι εφικτή η συγκατάθεση (μεγάλο ακροατήριο, έλλειψη προετοιμασίας για λήψη συγκατάθεσης, ευκαιριακή λήψη κ.λπ.). 

Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη ή και προβολή εικόνων (φωτογραφιών και βίντεο) χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση είναι:

 1. Εικόνες  με χαμηλή ανάλυση, ώστε να μη διακρίνονται τα πρόσωπα των συμμετεχόντων.
 2. Εικόνες με φόντο την πλάτη του ακροατηρίου ώστε να μην φαίνονται πρόσωπα.
 3. Σε περίπτωση κοντινών λήψεων, να χρησιμοποιούνται τεχνικές θόλωσης προσώπων για όσους δεν υπάρχει συγκατάθεση. 
 4. Απομακρυσμένη  λήψη  (μακρινά  πλάνα,  λήψη  με  drone από  ψηλά  κ.λπ. ) όπου αποδεδειγμένα δεν φαίνονται πρόσωπα. 

Παράρτημα
Έντυπο συγκατάθεσης για χρήση φωτογραφίας και βίντεο


ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Μιχάλης Μεϊμάρογλου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Λευκό Χαρτί,  ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για την προβολή της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (π.χ. δημοσίευση καταχωρήσεων σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες, κοινωνικά  δίκτυα κ.λπ.), με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση.

Ζητούμε την συγκατάθεσή σας για την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεο που  εμφανίζεστε.  Έχετε  τη  δυνατότητα  να  αναιρέσετε  την  συγκατάθεσή  σας οποιαδήποτε στιγμή και εμείς θα κατεβάσουμε το υλικό άμεσα,  στέλνοντας email  στο admin@lefkoharti.gr ή επικοινωνώντας με το Λευκό Χαρτί.

Εάν  για  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  έχετε  ερωτήσεις  ή  αν πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας  Δεδομένων  του  Λευκό Χαρτί στο  admin@lefkoharti.gr και  θα  ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα. Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης  των  δεδομένων μπορείτε  να   το  καταγγείλετε  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr  .

Εάν  επιθυμείτε  να  πληροφορηθείτε περισσότερα  για  την  πολιτική  προστασίας  του απορρήτου και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο https://www.lefkoharti.gr/politiki-aporritoy

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

dots background image

Newsletter

Θα σας κρατάμε ενήμερους για νέα και δραστηριότητες